Dethleffs-Logo
Suomi

Tietoa tietosuojasta

valokuva-, ääni- ja videotallenteiden käytön sekä valokuva- ja videokampanjaan ”Dethleffs 90 vuotta” liittyvän arvonnan yhteydessä

Dethleffs GmbH & Co. KG on yritys, jonka kotipaikka on Saksassa. Se on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Meille toimittamasi tiedot tallennetaan keskitettyyn asiakastietokantaamme Saksassa.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten nojalla. Valokuva-, ääni- ja videotallenteiden (jäljempänä ’tallenteet’) ja arvonnan yhteydessä tapahtuvan tietojenkäsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään tallenteiden julkaisemiseksi valitsemillasi kanavilla ja, mikäli osallistut arvontaan, arvonnan toteuttamiseksi.

Tiedonsiirto konsernin sisällä

Tietojasi ei luovuteta eteenpäin konsernin sisällä. Mikäli tietoja vaihdetaan konsernin sisällä, se tapahtuu joko arvonnan toteuttamiseksi tai tallenteidesi hallinnoimiseksi tai suostumuksesi perusteella. Lisäksi voi olla konsernin edun mukaista luovuttaa näitä tietoja eteenpäin sisäisissä, hallinnollisissa tarkoituksissa. Mikäli tietojesi käsittely tapahtuu Euroopan ulkopuolella, siirron yhteydessä noudatetaan kaikkia voimassa olevia tietosuojalakeja.

Tiedonsiirto kolmansille osapuolille

Tietoja ei siirretä muille vastaanottajille. Mikäli tietoja siirretään muille vastaanottajille, se tapahtuu ainoastaan, jos se on tarpeen arvonnan toteuttamisen kannalta. Tässä tarkoituksessa käytämme palveluntarjoajia, jotka tukevat meitä arvonnan toteuttamisessa. Nämä toimivat ainoastaan Dethleffs GmbH & Co. KG:n määräyksestä ja käsittelevät tietoja ainoastaan määrätyssä tarkoituksessa. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja muuhun käyttöön tarvitaan lakisääteinen lupa tai suostumus.

Tiedonsiirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ainoastaan siinä mielessä, että julkaisemme henkilötietosi suostumuksesi puitteissa tietyssä sosiaalisessa mediassa tiedottamisen yhteydessä. Siirto tapahtuu nimenomaisen suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin olemassaolo

Emme harjoita automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tallennuksen kesto

Tietosi poistetaan juhlakampanjan keston ja puitteiden mukaisesti tai kun olet peruuttanut suostumuksesi, mikäli tietoja eivät koske mitkään lakisääteiset säilytysvelvollisuudet.

Sinun oikeutesi

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta pääsy tallennettuihin henkilötietoihisi sekä oikeus oikaista näitä tietoja, siirtää ne järjestelmästä toiseen ja poistaa ne. Jos tietojen poistaminen on ristiriidassa lakisääteisten säilytysvelvollisuuksien kanssa, estämme pääsyn tietoihin. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa näiden tietojen käsittelyä tai vaatia, että rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, voit perua tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuuden osalta.

Rekisterinpitäjä:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Str. 12
D-88316 Isny
Puh.: +49 (0) 7562 987 0
Sähköposti: info@dethleffs.de